Wyłączenie z dziedziczenia a wydziedziczenie – na czym polega różnica?

Wyłączenie z dziedziczenia a wydziedziczenie – na czym polega różnica?

Otwarcie testamentu, poznanie ostatniej woli spadkodawcy i dalsze postępowanie spadkowe może się okazać niemiłą niespodzianką dla niektórych spadkobierców ustawowych, którzy...
Czytaj dalej
Czy uprowadzenie dziecka zawsze jest przestępstwem?

Czy uprowadzenie dziecka zawsze jest przestępstwem?

Uprowadzenie polega na zabraniu, przeniesieniu albo przeprowadzeniu dziecka z miejsca, w którym przebywa obecnie (z rodzicem), do innej lokalizacji. Może...
Czytaj dalej
Na czym polegają ugody z bankami w związku z kredytami w frankach?

Na czym polegają ugody z bankami w związku z kredytami w frankach?

Od czasu wydania pozytywnego orzeczenia przez TSUE, coraz więcej frankowiczów decyduje się na dochodzenie swoich roszczeń od banków. Mowa tu...
Czytaj dalej
W jakiej sytuacji można przeprowadzić postępowanie spadkowe w Polsce po osobie stale zamieszkałej za granicą

W jakiej sytuacji można przeprowadzić postępowanie spadkowe w Polsce po osobie stale zamieszkałej za granicą

Atrakcyjna praca czy chęć wprowadzenia do swojego życia zmian to tylko niektóre powody, dla których ludzie wybierają miejsce zamieszkania za...
Czytaj dalej
Co robić w przypadku uprowadzenia dziecka przez drugiego rodzica?

Co robić w przypadku uprowadzenia dziecka przez drugiego rodzica?

Na początku warto przede wszystkim odróżnić uprowadzenie dziecka od porwania rodzicielskiego, gdyż nie są one tożsame. Z porwaniem mamy do...
Czytaj dalej
Co kwalifikuje się jako porwanie rodzicielskie?

Co kwalifikuje się jako porwanie rodzicielskie?

Podczas rozwodu ustala się, któremu z rodziców zostaje powierzona władza rodzicielska oraz w jaki sposób przebiegać będą kontakty z każdym...
Czytaj dalej
Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku?

Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku?

Nawet jeśli jesteśmy spadkobiercami na mocy ustawy lub testamentu, to po śmierci spadkodawcy nie uzyskujemy automatycznie swobody rozporządzania otrzymanymi dobrami...
Czytaj dalej
Co należy wiedzieć przy sprawach o podział majątku?

Co należy wiedzieć przy sprawach o podział majątku?

Po zawarciu małżeństwa, jeśli nie podpisano intercyzy, między małżonkami powstaje wspólność majątkowa małżeńska. Oznacza to, że wszystkie dobra materialne nabyte...
Czytaj dalej
Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Na wstępie należy wskazać, iż polskie przepisy prawa rodzinnego osobno regulują kwestie dotyczące sprawowania przez rodziców władzy rodzicielskiej oraz regulowania...
Czytaj dalej
Jak ustala się wysokość alimentów?

Jak ustala się wysokość alimentów?

Chociaż sprawy o alimenty to jedne z najczęściej występujących spraw rodzinnych, niewiele osób zdaje sobie sprawę, że obowiązek alimentacyjny mają...
Czytaj dalej
Co oznacza rozwód z orzeczeniem winy?

Co oznacza rozwód z orzeczeniem winy?

Decyzja o zakończeniu związku małżeńskiego zwykle jest bardzo trudna. Po pogodzeniu się z nią małżonkowie często udają się do kancelarii...
Czytaj dalej
Jak napisać poprawnie pozew rozwodowy?

Jak napisać poprawnie pozew rozwodowy?

W przypadku, w którym próby naprawienia relacji okazują się nieskuteczne albo miały miejsce zdarzenia, które nie pozwalają na dalsze trwanie...
Czytaj dalej
Czym jest i kiedy można wprowadzić przymusowy ustrój majątkowy małżeński

Czym jest i kiedy można wprowadzić przymusowy ustrój majątkowy małżeński

W rozdziale III kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustawodawca wprowadził pojęcie przymusowego ustroju majątkowego. Ustrój ten powstaje w małżeństwie w drodze...
Czytaj dalej
Konieczność natychmiastowego podjęcia leczenia wobec osoby spełniającej przesłanki do ubezwłasnowolnienia

Konieczność natychmiastowego podjęcia leczenia wobec osoby spełniającej przesłanki do ubezwłasnowolnienia

Obowiązek uzyskania zgody pacjenta na wykonanie badania, zabiegu czy operacji jest ściśle i jednoznacznie uregulowany w polskim systemie prawnym. Zasadą...
Czytaj dalej
Własność a prawo korzystania z mieszkania przez małżonka

Własność a prawo korzystania z mieszkania przez małżonka

Prawo własności oraz wszelkie wynikające z niego uprawnienia właścicielskie w kontekście stosunków małżeńskich mogą zostać skutecznie ograniczone. Taką ingerencję w...
Czytaj dalej
Jak wyegzekwować alimenty od dłużnika mieszkającego w innym kraju?

Jak wyegzekwować alimenty od dłużnika mieszkającego w innym kraju?

Obecnie często spotykamy się z sytuacją kiedy rodzice dziecka po rozwodzie czy też faktycznym rozstaniu zamieszkują w różnych krajach, tworząc...
Czytaj dalej
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego

Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego

Aby małżonkowie, którzy rozwiedli się poza granicami Polski, przed sądem zagranicznym nie byli traktowani jako małżonkowie w świetle polskiego prawa,...
Czytaj dalej
Zwrot wydatków dla rodzica za przygotowanie się do kontaktu z dzieckiem, który się nie odbył

Zwrot wydatków dla rodzica za przygotowanie się do kontaktu z dzieckiem, który się nie odbył

Nierzadko dochodzi do sytuacji, kiedy rodzice małoletnich dzieci po rozstaniu zamieszkują w znacznej nawet kilkuset kilometrowej odległości od siebie. Wówczas...
Czytaj dalej
Egzekucja kontaktów – kara pieniężna za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Egzekucja kontaktów – kara pieniężna za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

System mający na celu ukaranie osób niestosujących się do orzeczenia sądu poprzez utrudnianie a nawet uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem, funkcjonuje...
Czytaj dalej
Postępowanie nakazowe alimentacyjne

Postępowanie nakazowe alimentacyjne

Alimenty natychmiastowe będą orzekane w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym przewidzianym w projekcie ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw....
Czytaj dalej
1 2