Co robić w przypadku uprowadzenia dziecka przez drugiego rodzica?
Data
paź

24

Na początku warto przede wszystkim odróżnić uprowadzenie dziecka od porwania rodzicielskiego, gdyż nie są one tożsame. Z porwaniem mamy do czynienia wtedy, gdy jeden z rodziców posiadający pełną władzę rodzicielską wywozi albo zatrzymuje dziecko na stałe wbrew woli drugiego rodzica i wbrew rozstrzygnięciom ustalonym po rozwodzie. W świetle prawa taka sytuacja nie jest przestępstwem, ponieważ porywający ma pełnię praw rodzicielskich. Zupełnie inaczej dzieje się jednak podczas uprowadzenia dziecka przez ojca lub matkę. Ma ono miejsce wtedy, gdy rodzic zabierający dziecko nie posiada w ogóle praw rodzicielskich, zostały mu one ograniczone albo zawieszone.

Jakie kroki podjąć po uprowadzeniu dziecka przez drugiego rodzica?

W świetle prawa uprowadzenie dziecka przez rodzica, który nie posiada pełni praw rodzicielskich, jest przestępstwem ściganym z urzędu. To znaczy, że jeśli do policji czy prokuratury dotrą wiarygodne informacje dotyczące takiego czynu, to rozpoczyna dochodzenie lub śledztwo. Dlatego uprowadzenie dziecka przez rodzica należy bezzwłocznie zgłosić na policję. Następnym krokiem jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu dziecka, a także jego odebranie od tego rodzica, z którym przebywa wbrew prawu.

Co grozi za uprowadzenie dziecka przez rodzica?

Sąd opiekuńczy ustala, w jakim terminie drugi rodzic musi oddać uprowadzone przez siebie dziecko. Jeśli jednak to nie nastąpi, to zostaje wyznaczony kurator sądowy, który ma za zadanie odebrać je przymusowo. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego za uprowadzenie małoletniego do lat piętnastu grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Taki czyn jest znacznym nadużyciem władzy rodzicielskiej, która w żaden sposób nie powinna krzywdzić dziecka. Prawo stoi w tym przypadku przede wszystkim na straży dobra dziecka i wspomaga rodzica, który posiada pełne prawa rodzicielskie.

Przeczytaj na naszym blogu – W jakiej sytuacji można przeprowadzić postępowanie spadkowe w Polsce po osobie stale zamieszkałej za granicą