Czy uprowadzenie dziecka zawsze jest przestępstwem?
Data
sty

24

Uprowadzenie polega na zabraniu, przeniesieniu albo przeprowadzeniu dziecka z miejsca, w którym przebywa obecnie (z rodzicem), do innej lokalizacji. Może być to również zatrzymanie dziecka w danym miejscu i uniemożliwienie mu powrotu do miejsca zamieszkania rodzica sprawującego nad nim opiekę. Zatrzymanie może, choć nie musi, łączyć się z wcześniejszym uprowadzeniem. Z zatrzymaniem mamy do czynienia także wtedy, gdy małoletni znalazł się tam początkowo legalnie, ale sprawca odmówił jego wydania drugiemu rodzicowi. Czy takie zachowania są zawsze przestępstwami? Jaka kara może grozić za ich popełnienie?

Uprowadzenie dziecka przez rodzica

Uprowadzenie dziecka przez osobę obcą, która nie sprawuje nad nim pełnej opieki, ma znamiona przestępstwa i podlega karze. Jednak nie wydaje się to już tak jasne, jeśli osobą uprowadzającą dziecko jest jego rodzic. Co do zasady nie można mówić o realizacji znamion przestępstwa z art. 211 w przypadku,  gdy dochodzi do zabrania lub zatrzymania dziecka przez jedno z rodziców wbrew woli drugiego, jeżeli oboje wykonują wspólnie władzę rodzicielską. Gdy jednak dziecko uprowadza albo zatrzymuje ten rodzic, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub któremu została ona ograniczona czy zawieszona, to popełnia przestępstwo ścigane z artykułu 211 Kodeksu karnego.

Przy czym okolicznością łagodzącą nie staje się tu, wyrażenie zgody przez dziecko na zabranie go przez takiego rodzica. Kluczowe staje się działanie wbrew woli rodzica, z którym potomek przebywa na stałe i który ma pełnię władzy rodzicielskiej. Przestępstwo uprowadzenia dziecka, jest ścigane z urzędu, co oznacza, że dochodzenie albo śledztwo zostaje rozpoczęte od razu, gdy prokuratura lub policja otrzyma wiarygodne informacje o tym, iż taka sytuacja miała miejsce. Jeśli natomiast oboje rodzice mają pełnię praw rodzicielskich i jedno z nich zabiera albo zatrzymuje dziecko bez wiedzy oraz woli drugiego, to mamy do czynienia z porwaniem rodzicielskim. Taka sytuacja nie jest przestępstwem i, jeśli nie zachodzą dodatkowe okoliczności, policja nie będzie w tym przypadku miała podstaw do interwencji.

Przeczytaj na naszym blogu – Wyłączenie z dziedziczenia a wydziedziczenie – na czym polega różnica?