Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego w szczególności reprezentuje interesy klientów w sprawach o zapłatę należności pieniężnych, związanych z uzyskaniem odszkodowania i zadośćuczynienia, zniesieniem współwłasności czy zasiedzeniem. Prowadzenie spraw cywilnych obejmuje czynności przedsądowe, postępowanie przed sądem oraz windykację należności w postępowaniu egzekucyjnym. W ramach  pomocy prawnej kancelaria oferuje sporządzanie opinii prawnych i projektów umów dotyczących stosunków cywilnych.