Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, a w szczególności reprezentuje interesy klientów w sprawach o zapłatę należności pieniężnych, sprawach związanych z kredytami walutowymi, związanych z uzyskaniem odszkodowania i zadośćuczynienia, zniesieniem współwłasności czy zasiedzeniem. Prowadzenie spraw cywilnych obejmuje czynności przedsądowe, postępowanie przed sądem oraz windykacją należności w postępowaniu egzekucyjnym. W ramach  podejmowanej współpracy kancelaria oferuje sporządzanie opinii prawnych i projektów umów dotyczących stosunków cywilnych.

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego zajmujemy się między innymi:

– doradztwem oraz sporządzaniem opinii prawnych,

– konstruowaniem pism oraz wniosków procesowych,

– tworzeniem oraz analizowaniem dostarczonych umów,

– wyjaśnieniem zastanej sytuacji prawnej oraz proponowaniem działań zmierzających do jej zmiany,

– reprezentowaniem interesów Klientów przed sądem, a także w pozasądowych postępowaniach mediacyjnych.

 

Czym zajmujemy się w zakresie prawa cywilnego?

Podczas współpracy z Klientami uczestniczymy w każdym etapie postępowań sądowych, niezależnie od stopnia ich zaawansowania czy czasu trwania. Wśród przykładowych kwestii z tego zakresu najczęściej rozwiązujemy sprawy związane z uzyskaniem odszkodowania lub zadośćuczynienia, roszczeń przeciwko bankowi w sprawach frankowych, zniesieniem współwłasności, podziałem majątku wspólnego czy zapłatą należności pieniężnych.

W przypadku posiadania problemu prawnego z zakresu prawa cywilnego i rozważania współpracy z adwokatem, pierwszym etapem jest zasięgnięcie porady prawnej, podczas której należy nakreślić okoliczności sprawy oraz przedstawić wszystkie posiadane dokumenty dotyczące postępowania. Dopiero wówczas adwokat opracuje dokładny plan podejmowanych czynności, które zostaną wykonane w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych rozwiązań dla Klienta.