W sprawach z zakresu prawa spadkowego pomagamy przeprowadzić wszelkie czynności związane z przejściem praw i obowiązków majątkowych po śmierci spadkodawcy na jego spadkobierców. Organizacja formalności i prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku, działem spadku czy dochodzeniem roszczeń o zapłatę zachowku stanowią jedną z dziedzin prawa, w której się specjalizujemy. W sprawach o charakterze spadkowym pomagamy zarówno osobom zamieszkującym w Polsce jaki i poza jej granicami.