Jedną z obszernych dziedzin prawa, w jakim się specjalizujemy, jest prawo karne. W sprawach z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego wykonawczego występujemy zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika pokrzywdzonych. Reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania sądowego – przygotowawczego, zasadniczego, apelacyjnego oraz wykonawczego.

Warto wiedzieć, że w większości spraw karnych pomoc adwokata może okazać się nieoceniona już na etapie postępowania przygotowawczego. W zależności od statusu reprezentowanej strony kancelaria adwokacka w ramach świadczonych usług przygotowuje i realizuje linię obrony, sporządza zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, reprezentuje pokrzywdzonych występujących w procesie karnym w charakterze oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli prywatnych.

 

Jak wygląda pomoc adwokata w sprawach karnych?

Działania adwokata w sprawach karnych najczęściej obejmują:

– obronę osób zatrzymanych, tymczasowo aresztowanych i podejrzanych,
– reprezentację pokrzywdzonego,
– negocjowanie warunków związanych z dobrowolnym poddaniem się karze,
– składanie wniosków o uchylenie tymczasowego aresztowania, warunkowe przedterminowe zwolnienie czy odbycie kary w trybie dozoru elektronicznego,
– dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień dla pokrzywdzonych.

Współpraca z adwokatem rozpoczyna się od konsultacji, do której warto przygotować posiadane dokumenty dotyczące sprawy. Podczas rozmowy konieczne jest jak najbardziej szczegółowe przedstawienie sprawy. Dzięki temu możliwe będzie przeprowadzenie analizy prawnej sytuacji, zaplanowanie strategii działań, które należy podjąć.