W sprawach z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego wykonawczego występujemy zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika pokrzywdzonych.

Warto wiedzieć, że pomoc adwokata w sprawach karnych może być realizowana już na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez organy ścigania oraz w postępowaniu sądowym. W zależności od statusu reprezentowanej strony kancelaria w ramach świadczonych usług przygotowuje i realizuje linię obrony, sporządza zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, reprezentuje pokrzywdzonych występujących w procesie karnym w charakterze oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli prywatnych.