Każdy może znaleźć się w trudnej sytuacji rodzinnej wymagającej pomocy i wsparcia prawnika. Kancelaria zajmuje się kompleksową pomocą w prowadzeniu spraw z zakresu stosunków małżeńskich oraz stosunków między rodzicami i dziećmi. Rozwód, separacja czy przyznanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem są trudnymi doświadczeniami, w których jesteśmy wsparciem dla Klientów. Pomoc adwokata w sprawach rodzinnych obejmuję konsultację prawną, analizę sprawy, sporządzenie pism procesowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądem w szczególności w sprawach o:

– rozwód,
– separację,
– podział majątku wspólnego,
– alimenty (w tym podwyższenie, obniżenie lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego na dziecko, żonę, męża),
– zaspokojenie potrzeb rodziny,
– pozbawienie, ograniczenie czy zawieszenie władzy rodzicielskiej,
– uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
– ustalenie miejsca pobytu,
– przysposobienie,
– pochodzenie dziecka (w tym uznanie dziecka, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa).