Niejednokrotnie małżonkowie po zawarciu małżeństwa układają swoje wspólne życie poza granicami Polski. Zdarzają się sytuację, na skutek których małżonkowie podejmują decyzję o rozstaniu i rozwiązaniu związku małżeńskiego. Warto wówczas pamiętać, iż obowiązujące przepisy przewidują możliwość przeprowadzenie postępowania o rozwód zarówno przed sądem za granicą jak również przed polskim sądem. Jeśli małżonkowie decydują się na rozwód poza granicami polski, a następnie powrót do kraju zasadnym staje się uznanie skuteczności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyroków rozwodowych sądów zagranicznych.