W sprawach z zakresu prawa spadkowego pomagamy przeprowadzić wszelkie czynności związane z przejściem praw i obowiązków majątkowych po śmierci spadkodawcy na jego spadkobierców. Organizacja formalności i prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku, działem spadku czy dochodzeniem roszczeń o zapłatę zachowku stanowią jedną z dziedzin prawa, w której się specjalizujemy. Udzielamy informacji i prowadzimy sprawy związane z dziedziczeniem ustawowym oraz testamentowym. Dzięki współpracy z adwokatem można przeprowadzić dokładną analizę prawną sytuacji i zdecydować o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. W sprawach o charakterze spadkowym pomagamy zarówno osobom zamieszkującym w Polsce jaki i poza jej granicami.

 

Kto korzysta z porad dotyczących prawa spadkowego?

Z porad prawnych dotyczących prawa spadkowego najczęściej korzystają osoby, które na skutek śmierci osoby najbliższej stają się beneficjentami majątku spadkowego, a także wstępni lub zstępni zadłużonych spadkodawców. Klientami kancelarii są również Ci, którzy niedawno doświadczyli straty bliskiej osoby i poszukują pomocy związanej z uregulowaniem wszystkich kwestii prawnych.