Oferta kancelarii adwokackiej adresowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak również podmiotów gospodarczych. W podejmowanych działaniach kierujemy się wiedzą, odpowiedzialnością, zaangażowaniem, rzetelnością oraz indywidualnym podejściem do każdego Klienta i każdej sprawy. Po przedstawieniu przez Państwa sytuacji faktycznej koncentrujemy się na przygotowaniu, a następnie realizacji strategii procesowych oraz zaproponowaniu optymalnych rozwiązań prawnych. Wykorzystujemy prawo jako narzędzie do pomocy klientowi. Zapewnimy pełne doradztwo prawne, prowadzenie sprawy przez pełnomocnika jak również reprezentację interesów przed sądami i organami ścigania. Priorytetem jest odpowiednie zabezpieczenie interesów Klienta oraz efektywne działanie na rzecz reprezentowanej strony.

Zajmujemy się udzielaniem kompleksowej pomocy prawnej. Specjalizujemy się między innymi w prawie:

 – rodzinnym i opiekuńczym – które obejmuje kwestie związane z rozwodami, opieką nad dziećmi czy obowiązkiem alimentacyjnym.
karnym – koncentrujemy się wokół obrony osób oskarżonych lub reprezentowaniu pokrzywdzonych.
cywilnym – w tym sprawach o zapłatę, procesami przeciwko bankom w szczególności dotyczących kredytów frankowych, podziału majątku wspólnego małżonków, jak również sporami wynikającymi z umowy przewozu oraz spedycji.
gospodarczym – związanym z zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia własnej działalności gospodarczej, czy windykacją należności.