Co kwalifikuje się jako porwanie rodzicielskie?
Data
wrz

20

Podczas rozwodu ustala się, któremu z rodziców zostaje powierzona władza rodzicielska oraz w jaki sposób przebiegać będą kontakty z każdym dzieckiem. Niejednokrotnie zdarza się, że mimo ustalenia podziału wszystkich obowiązków i uprawnień jedna ze stron nie dotrzymuje tych postanowień. Rodzic wiodący zaczyna utrudniać byłemu współmałżonkowi kontakty z dzieckiem, wtedy ten może dopuścić się porwania lub uprowadzenia rodzicielskiego. Podkreślić należy, że cywilne aspekty porwania rodzicielskiego uregulowanego zostały w konwencji z 25 października 1980 roku sporządzonej w Hadze, której Polska jest stroną.

Kiedy możemy mówić o porwaniu rodzicielskim?

W polskim porządku prawnym nie ma definicji legalnej porwania rodzicielskiego, jednakże zgodnie z zarządzeniem Komendanta Głównego Policji porwanie rodzicielskie następuje w sytuacji, gdy rodzic posiadający pełnię praw rodzicielskich zabiera ze sobą dziecko, mimo sprzeciwu drugiego rodzica, który również ma pełne prawa rodzicielskie. W ten sposób porywający pozbawia drugiego rodzica kontaktów z dzieckiem, które zostały wcześniej zagwarantowane w orzeczeniach sądu. Takie porwanie rodzicielskie jest bardzo trudną sytuacją, ale paradoksalnie zgodnie z literą prawa nie jest przestępstwem, ponieważ osoba porywająca ma pełnię praw rodzicielskich. Karalne jest natomiast uprowadzenie małoletniego przez tego rodzica, który nie posiada władzy rodzicielskiej albo mu ją zawieszono czy ograniczono.

Co można zrobić w przypadku porwania rodzicielskiego?

W przypadku porwania rodzicielskiego policja i inne instytucje nie zawsze chcą interweniować, ponieważ nie jest to przestępstwo. Jednak nie znaczy to, że nie mamy w ogóle możliwości działania. Możemy przede wszystkim złożyć do sądu wniosek o odebranie dziecka, a jeśli nie znamy jego miejsca pobytu, to także wniosek o jego ustalenie. Zasadnym jest również powiadomienie pracownika socjalnego o zaistniałej sytuacji.

Przeczytaj na naszym blogu – Co robić w przypadku uprowadzenia dziecka przez drugiego rodzica?