Jak napisać poprawnie pozew rozwodowy?
Data
mar

30

W przypadku, w którym próby naprawienia relacji okazują się nieskuteczne albo miały miejsce zdarzenia, które nie pozwalają na dalsze trwanie małżeństwa, warto pogodzić się z takim stanem rzeczy i podjąć działania zmierzające do formalnego zakończenie związku małżeńskiego. Wobec faktu, iż rozwiązać małżeństwo zgodnie z obowiązującym w Polsce stanem prawnym może wyłącznie sąd mocą wyroku, koniecznym w takiej sytuacji jest złożenie pozwu rozwodowego, który rozpoczyna całą procedurę. Z uwagi na to, że rozwodowi zwykle towarzyszy wiele emocji, warto wówczas udać się do kancelarii adwokackiej, aby otrzymać stosowną pomoc i wsparcie. Poniżej wskazane zostały elementy, których nie może zabraknąć, aby poprawnie napisać pozew rozwodowy.

Jakie elementy muszą się znaleźć w pozwie rozwodowym?

Istotne jest to, aby w pozwie znalazły się wszelkie niezbędne wymogi formalne, których oczekuje ustawa dla skutecznego zainicjowania postępowania przed sądem. Zaliczamy do nich przede wszystkim:

  • dane obu małżonków, w odniesieniu do strony powodowej również numer PESEL;
  • dane dzieci pochodzących ze związku,
  • wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka,
  • wniosek dotyczący rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej,
  • wniosek o uregulowania kontaktów z dziećmi,
  • określenie wysokości alimentów,
  • określenie czy sąd ma rozstrzygać o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania bądź odstąpić od orzekania w tym przedmiocie,
  • oświadczenie czy małżonkowie podjęli próbę mediacji, albo wyjaśnienie, dlaczego do próby ugodowego zakończenia sporu nie przystąpili,
  • przyczyny, z powodu których sąd powinien orzec rozwód.

Gdzie należy złożyć pozew o rozwód?

Decydując się na wsparcie adwokata w poprowadzeniu sprawy rozwodowej, można liczyć na pomoc w każdym aspekcie. Adwokat pomoże przygotować się do procesu pod względem dowodowym, sporządzi pozew oraz reprezentuje małżonka na rozprawach. Przygotowany pozew o rozwód wraz z załącznikami skierować należy do Sądu Okręgowego Wydziału Cywilnego Rodzinnego, który jest właściwy dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, wówczas, gdy mąż lub żona nadal tam zamieszkuje. Jeśli natomiast powyższe nie zachodzi, właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma, pozew o rozwód wnieść należy do sądu miejsca zamieszkania powoda.

Przeczytaj na naszym blogu – Co oznacza rozwód z orzeczeniem winy?