Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku?
Data
sie

24

Nawet jeśli jesteśmy spadkobiercami na mocy ustawy lub testamentu, to po śmierci spadkodawcy nie uzyskujemy automatycznie swobody rozporządzania otrzymanymi dobrami materialnymi. Zgodnie z przepisami prawa mamy pół roku na to, aby przyjąć lub odrzucić należący się nam spadek. Jeżeli decydujemy się na jego przyjęcie, to potrzebne jest potwierdzenie naszych praw u notariusza albo poprzez złożenie wniosku do sądu. Na czym polega ta procedura i jakie jest jej znaczenie?

Do czego może być przydatne stwierdzenie nabycia spadku?

Uzyskanie potwierdzenia nabycia spadku nie jest obowiązkową procedurą, ale bardzo przydaje się ze względów praktycznych. Dzięki niemu spadkobierca może legitymować się wobec osób trzecich dokumentem potwierdzającym jego prawa. Stwierdzenie nabycia spadku ułatwia zarządzanie odziedziczonym majątkiem, w tym pozwala korzystać ze związanych z nim kont bankowych, domagać się zwrotu długów przez wierzycieli albo zapłaty czynszu przez wynajmujących, a także sprzedać całość lub część nieruchomości wchodzących w jego skład.

Jak przebiega procedura nabycia spadku?

Istnieją dwa sposoby potwierdzenia przez spadkobiercę swoich praw. Pierwszym z nich jest wizyta u notariusza i tam spisanie aktu poświadczenia dziedziczenia. Wymaga on jednak obecności wszystkich spadkobierców oraz ich zgodności co do kręgu uprawnionych i przysługujących im części spadku. Jeśli zaś te wszystkie warunki nie mogą być spełnione, to do stwierdzenia nabycia spadku pozostaje droga sądowa. Wtedy zarówno spadkobierca, jak i wszystkie inne zainteresowane osoby mogą złożyć wniosek do sądu rejonowego.

W piśmie tym umieszcza się dane wnioskodawcy oraz wszystkich innych uczestników postępowania, czyli pozostałych spadkobierców. Istotne jest podanie swojego żądania co do części spadku, a także opisanie kto i w jakich częściach dziedziczy pozostały majątek wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Jeśli zmarły pozostawił testament, to dołącza się jego odpis lub przytacza treść i wskazuje, gdzie złożony został oryginał. Innymi potrzebnymi dokumentami są najczęściej akty urodzenia i akty małżeństwa spadkobierców, a także akt zgonu spadkodawcy. Na podstawie tych wszystkich informacji sąd przeprowadza postępowanie nieprocesowe i ustala, kim są spadkobiercy i w jakich częściach dziedziczą majątek.

Przeczytaj na naszym blogu – Co kwalifikuje się jako porwanie rodzicielskie?